Προσφέρουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να παρακολουθούν σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθήματα γραμμικού σχεδίου προετοιμάζοντας με κάθε λεπτομέρεια τις απαιτήσεις του ειδικού αυτού μαθήματος. Ειδικός αρχιτέκτονας συνεργάζεται με τους μαθητές μας μοιράζοντας μαζί τους τη γνώση και την εμπειρία του.