Τα τμήματα μας είναι αυστηρά ολιγομελή, διαδραστικά και πάντα ομοιογενή. Η επιτυχία του κάθε τμήματος αποτελεί πρωταρχικό στόχο και τα αποτελέσματα είναι ορατά από τα πρώτα κιόλας μαθήματα. Ο αριθμός των μαθητών δε ξεπερνά ποτέ τα 8 άτομα.

Τα φροντιστήρια αποτελούνται από πολλές αίθουσες φτιαγμένες σε ευχάριστα μαθησιακά περιβάλλοντα. Ο φωτισμός και ο εξαερισμός ανταποκρίνονται σε όλα τα iso τελευταίας τεχνολογίας και πληρούν στο έπακρον τα κριτήρια του υπουργείου παιδείας.

Ενημερωθείτε και για τα εξειδικευμένα τμήματα που διαθέτουμε, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους στη δεξιά στήλη.